دوشنبه 01 مهر 1398 | الاثنين 23 محرم 1441 | Monday 23 September 2019 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آرينا داروي شمال
صنعت: غذايي و آشاميدني‌اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : بشل
واقع در شهرستان: سواد كوه
واقع در استان: مازندران
آدرس پست الكترونیك(1): arinaa@sme.ir
آدرس وب سایت(1): arinaa.sme.ir
معرفی شرکت