شنبه 16 فروردین 1399 | السبت 11 شعبان 1441 | Saturday 04 April 2020 English
www.sme.ir


شرکت توليدي شيميايي رنگسازي بهاران پوشش پارس
به دفتر شرکت توليدي شيميايي رنگسازي بهاران پوشش پارس خوش آمدیدمشخصات شرکت

نام قانونی: توليدي شيميايي رنگسازي بهاران پوشش پارس
نام تجاری: برنت
مدیرعامل: عامری فر
واقع در استان: قم
واقع در شهرستان: قم
واقع در شهرک صنعتی: شكوهيه« قبلی

صفحه  از

بعدی »