شنبه 16 فروردین 1399 | السبت 11 شعبان 1441 | Saturday 04 April 2020 English
www.sme.irنمایش شرکت
اطلاعات شركت

نام قانونی شرکت: آزاد بتن
نام تجاری شرکت: آزاد بتن
مدیرعامل: حسين ميچاني
صنعت: کاني غير فلزي
سال تاسیس: 1385اطلاعات تماس
واقع در شهرک صنعتی : شمس آباد
واقع در شهرستان: تهران
واقع در استان: تهران
آدرس پست الكترونیك(1): azadbeton@sme.ir
آدرس وب سایت(1): azadbeton.sme.ir
نشانی قطعه/بلوک: K-77-78-79
تلفن: 0229338
دورنگار: 0229338
معرفی شرکت