شنبه 23 آذر 1398 | السبت 17 ربيع الثاني 1441 | Saturday 14 December 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70550  
تعداد محصولات:   120932  


 RSS 2.0

جستجوی شرکت
  جستجوی پیشرفته
 
صفحه اصلی نسخه قابل چاپ
نتایج جستجو : 13  مورد یافت شد
نام قانونی:  آرا بالي
نام تجاری:  شركت آرا بالي
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
تلفن:  09159789541
دورنگار:  09159789541
نام قانونی:  جواد تربتيان مشهدي
نام تجاری:  جواد تربتيان مشهدي
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
تلفن:  09155864162
دورنگار:  09155864162
نام قانونی:  رمضان هنرمند
نام تجاری:  رمضان هنرمند
صنعت:  فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی)
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
تلفن:  05856236121
دورنگار:  05856236121
نام قانونی:  شركت بتن گستر شيروان
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
نام قانونی:  شركت تعاوني پاك شيمي اترك خراسان شمالي
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
نام قانونی:  شركت كوشا فناوران پارت
صنعت:  فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی)
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
نام قانونی:  شيروان شيمي
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
نام قانونی:  صفيه رحمتي
نام تجاری:  صفيه رحمتي
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
تلفن:  09362423365
دورنگار:  09362423365
نام قانونی:  عبدالرحمن تقي زاده
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
نام قانونی:  فرآورده هاي قارچ آرا بالي
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
نام قانونی:  فرآورده هاي لبني ارم
نام تجاری:  فرآورده هاي لبني ارم شيروان
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
تلفن:  05856210717
دورنگار:  05856210717
نام قانونی:  فراورده هاي گوشتي سحر
نام تجاری:  فراورده هاي گوشتي سحر
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
تلفن:  05856219343
دورنگار:  05856219343
نام قانونی:  محمد علي حسن زاده مقدم
نام تجاری:  محمد علي حسن زاده مقدم
صنعت:  کاغذ و محصولات کاغذي
نام استان:  خراسان شمالی
نام ناحیه:  امير آباد
تلفن:  05856234618
دورنگار:  05856234618
13 مورد از 13 مورد | صفحه 1 از 1 صفحه
نمایش  مورد در یک صفحه
نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده