شنبه 23 آذر 1398 | السبت 17 ربيع الثاني 1441 | Saturday 14 December 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70550  
تعداد محصولات:   120932  


 RSS 2.0

جستجوی شرکت
  جستجوی پیشرفته
 
صفحه اصلی نسخه قابل چاپ
نتایج جستجو : 15  مورد یافت شد
نام قانونی:  اصغرغلامعلي پوربافقي
نام تجاری:  اصغرغلامعلي پوربافقي
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  09131521304
دورنگار:  09131521304
نام قانونی:  بتون احمد محمدي
نام تجاری:  بتون احمد محمدي
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  9131524819
دورنگار:  9131524819
نام قانونی:  بتون سيدولي حسن زاده بهداني
نام تجاری:  بتون سيدولي حسن زاده بهداني
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  9132554507
دورنگار:  9132554507
نام قانونی:  تالي صنعت بهاباد
نام تجاری:  تالي صنعت
صنعت:  ماشين‌ آلات و تجهيزات
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  03524723050
دورنگار:  03524723050
نام قانونی:  تکنیک
نام تجاری:  تکنيک
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  03524295079
دورنگار:  03518200401
نام قانونی:  تیرچه بلوک آقابابائی
نام تجاری:  تيرچه بلوک آقابابائي
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  09131565265
دورنگار:  09131565265
نام قانونی:  تیرچه غلامعلی پور
نام تجاری:  تيرچه غلامعلي پور
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  09131521304
دورنگار:  09131521304
نام قانونی:  حسين محمدي هنسكي
نام تجاری:  حسين محمدي هنسكي
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  9131570822
دورنگار:  9131570822
نام قانونی:  ساختماني وتاسيساتي لمبه كوب
نام تجاری:  ساختماني وتاسيساتي لمبه كوب
صنعت:  فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...)
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  03524231580
دورنگار:  03524231580
نام قانونی:  صنايع كاشي آپادانا
نام تجاری:  كاشي آپادانا
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  03524227330-1
دورنگار:  03515231582 - 03515242964
نام قانونی:  علي اصغرخليلي
نام تجاری:  علي اصغرخليلي
صنعت:  فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...)
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  09131517578
دورنگار:  03523624431
نام قانونی:  فرآیند کود وسم بافق
نام تجاری:  فرآيند کود وسم بافق
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  09133522002
دورنگار:  03524222622
نام قانونی:  فرايند كود و سم بافق
نام تجاری:  فرايند كود و سم بافق
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  2122916274
دورنگار:  2122916274
نام قانونی:  فن آور بتن بافق
نام تجاری:  فن آور بتن بافق
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
تلفن:  9175547898
دورنگار:  3518200400
نام قانونی:  مجيد كوثري
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  یزد
نام شهرک:  بافق
15 مورد از 15 مورد | صفحه 1 از 1 صفحه
نمایش  مورد در یک صفحه
نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده