چهارشنبه 22 آبان 1398 | الاربعاء 15 ربيع الاول 1441 | Wednesday 13 November 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70532  
تعداد محصولات:   120933  


 RSS 2.0

جستجوی شرکت
  جستجوی پیشرفته
 
صفحه اصلی نسخه قابل چاپ
نتایج جستجو : 95  مورد یافت شد
نام قانونی:  خسروی
نام تجاری:  خسروي
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4423450
دورنگار:  -
نام قانونی:  آرا بافت دهق
نام تجاری:  آرا بافت دهق
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4223999
دورنگار:  0332 4223998
نام قانونی:  ابراهيم خسروي
نام تجاری:  ابراهيم خسروي
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4222667
دورنگار:  -
نام قانونی:  ابريشم سپاهان
نام تجاری:  ابريشم سپاهان
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4222337
دورنگار:  0332 4222955
نام قانونی:  اسماعیل خسروی دهقی
نام تجاری:  اسماعيل خسروي دهقي
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4224114
دورنگار:  -
نام قانونی:  اصفهان بافت دهق
نام تجاری:  اصفهان بافت دهق
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4223393
دورنگار:  -
نام قانونی:  الغدیر دهق
نام تجاری:  الغدير دهق
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4222050
دورنگار:  0332 4222050
نام قانونی:  الهي - امير
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
نام قانونی:  اميني دهقي - اسداله
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
نام قانونی:  اميني دهقي - فتح ا...
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
نام قانونی:  بافندگي شعله بافت مرواريد
صنعت:  مبلمان و ساير مصنوعات
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
نام قانونی:  بافندگي شعله بافت مرواريد- شركت
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
نام قانونی:  به بافت
نام تجاری:  به بافت
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4222628
دورنگار:  -
نام قانونی:  بهار جين اصفهان
نام تجاری:  بهار جين اصفهان
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4222708
دورنگار:  0332 4223140
نام قانونی:  بهار ريس اصفهان
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
نام قانونی:  بهار نخ سپاهان
نام تجاری:  بهار نخ سپاهان
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4224147
دورنگار:  -
نام قانونی:  بهارجين اصفهان 1
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
نام قانونی:  بهاري
نام تجاری:  بهاري
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4223222
دورنگار:  -
نام قانونی:  بيگي ريزي و كريميان دهقي فضل اله و خليل
صنعت:  کاغذ و محصولات کاغذي
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
نام قانونی:  پرویز راعی
نام تجاری:  پرويز راعي
صنعت:  منسوجات (بجز پوشاک)
نام استان:  اصفهان
نام شهرک:  دهق
تلفن:  0332 4222375
دورنگار:  -
                                1  2  3  4  5    بعدی »   انتها »   
20 مورد از 95 مورد | صفحه 1 از 5 صفحه
نمایش  مورد در یک صفحه
نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده