شنبه 23 آذر 1398 | السبت 17 ربيع الثاني 1441 | Saturday 14 December 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70550  
تعداد محصولات:   120932  


 RSS 2.0

جستجوی شرکت
  جستجوی پیشرفته
 
صفحه اصلی نسخه قابل چاپ
نتایج جستجو : 20  مورد یافت شد
نام قانونی:  ابوذرجمالی
صنعت:  فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...)
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  احمد احمدي خواه
صنعت:  لاستيک و پلاستيک
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  احمد خوشنویس
صنعت:  فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...)
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  تعاوني توليدي نايلون و نايلكس گروه 783
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  تک برگ کنگان
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  تولیدی مرجان کنگان
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  حبیب مومنی
صنعت:  فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...)
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  زیبا آرایه سیراف
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  سیدحسین هاشمی
صنعت:  ماشين‌ آلات و تجهيزات
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  عباس پنجه مریم
صنعت:  ماشين‌ آلات و تجهيزات
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  عبدالرضا الوندی
صنعت:  فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...)
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  علی اسماعیلی
صنعت:  چوب و محصولات چوبي (بجز مبل)
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  علی منفرد
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  محمد جلیل رستی
صنعت:  ماشين‌ آلات و تجهيزات
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  محمدقنبری
صنعت:  فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...)
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  محمود شریف
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  معصومه اديب نيا
صنعت:  لاستيک و پلاستيک
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  منصور باقرپور
صنعت:  فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...)
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  ناصر محمودی
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
نام قانونی:  یخ سازی کنگان
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  بوشهر
نام ناحیه:  بنک
20 مورد از 20 مورد | صفحه 1 از 1 صفحه
نمایش  مورد در یک صفحه
نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده