شنبه 10 اسفند 1398 | السبت 05 رجب 1441 | Saturday 29 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70621  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0

جستجوی شرکت
  جستجوی پیشرفته
 
صفحه اصلی نسخه قابل چاپ
نتایج جستجو : 16  مورد یافت شد
نام قانونی:  تعاوني توليدي بالاده کردکوي
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
نام قانونی:  آرد زادهدي
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
نام قانونی:  ايده آل صنعت خودرو گلستان
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
نام قانونی:  بسته بندی منوچهری
نام تجاری:  بسته بندي منوچهري
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
تلفن:  01733322-6720
دورنگار:  01733322-6720
نام قانونی:  خوراک دام پرشیان
نام تجاری:  خوراک دام پرشيان
صنعت:  مواد و محصولات شيميايي
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
تلفن:  0173332-3321-22
دورنگار:  0173332-3323
نام قانونی:  داتيس گلستان
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
نام قانونی:  راهیان کوهستان
نام تجاری:  راهيان کوهستان
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
تلفن:  09113770514
دورنگار:  09113770514
نام قانونی:  سبزينه فرآورش
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
نام قانونی:  سید رحیم سیدین (پایا سازه)
نام تجاری:  پايا سازه
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
تلفن:  01733323348
دورنگار:  01715530492
نام قانونی:  شركت پروتئين ايمن تاب
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
نام قانونی:  شرکت صنایع غذایی بهمن گستر طبرستان
نام تجاری:  توپ
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
تلفن:  01733323339
دورنگار:  01733323339
نام قانونی:  شیر و پاستوریزه لبن گل گلستان
نام تجاری:  روشه
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
تلفن:  01733323340
دورنگار:  01733323340
نام قانونی:  صنایع غذایی و آشامیدنی داتیس گلستان
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
نام قانونی:  فراورده های بتنی بهسازه
نام تجاری:  بهسازه
صنعت:  کاني غير فلزي
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
تلفن:  01733323334
دورنگار:  01713350073
نام قانونی:  مقوا سازی محمد عسگری
صنعت:  کاغذ و محصولات کاغذي
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
نام قانونی:  هديه سبز
صنعت:  غذايي و آشاميدني‌
نام استان:  گلستان
نام ناحیه:  امام خميني
16 مورد از 16 مورد | صفحه 1 از 1 صفحه
نمایش  مورد در یک صفحه
نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده