جستجوی پیشرفته
 
غذايي و آشاميدني‌ (13156)
توتون و تنباکو (7)
منسوجات (بجز پوشاک) (3100)
پوشاک (1792)
دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش (1022)
چوب و محصولات چوبي (بجز مبل) (1736)
کاغذ و محصولات کاغذي (1727)
کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت (468)
مواد و محصولات شيميايي (7574)
لاستيک و پلاستيک (4716)
کاني غير فلزي (9154)
فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...) (3738)
فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی) (7997)
ماشين‌ آلات و تجهيزات (3302)
ماشين ‌آلات دفتري و حسابداري (83)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي (2198)
راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی (176)
ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت (329)
وسايل نقليه موتوري (488)
ساير تجهيزات حمل و نقل (524)
مبلمان و ساير مصنوعات (785)
بازیافت (142)
کامپيوتر و فعاليت‌هاي وابسته (490)
تحقيق و توسعه (193)
سایر فعالیتهای کسب و کار (5615)
آموزش (87)