جستجوی پیشرفته
 
غذايي و آشاميدني‌ (13022)
توتون و تنباکو (7)
منسوجات (بجز پوشاک) (3084)
پوشاک (1787)
دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش (1022)
چوب و محصولات چوبي (بجز مبل) (1716)
کاغذ و محصولات کاغذي (1714)
کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت (467)
مواد و محصولات شيميايي (7487)
لاستيک و پلاستيک (4697)
کاني غير فلزي (9103)
فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...) (3716)
فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی) (7773)
ماشين‌ آلات و تجهيزات (3293)
ماشين ‌آلات دفتري و حسابداري (82)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي (2174)
راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی (173)
ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت (329)
وسايل نقليه موتوري (483)
ساير تجهيزات حمل و نقل (518)
مبلمان و ساير مصنوعات (778)
بازیافت (140)
کامپيوتر و فعاليت‌هاي وابسته (489)
تحقيق و توسعه (193)
سایر فعالیتهای کسب و کار (5572)
آموزش (87)