جستجوی پیشرفته
 
غذايي و آشاميدني‌ (12142)
توتون و تنباکو (6)
منسوجات (بجز پوشاک) (2953)
پوشاک (1731)
دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش (935)
چوب و محصولات چوبي (بجز مبل) (1497)
کاغذ و محصولات کاغذي (1604)
کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت (431)
مواد و محصولات شيميايي (6951)
لاستيک و پلاستيک (4455)
کاني غير فلزي (8246)
فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...) (3387)
فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی) (7331)
ماشين‌ آلات و تجهيزات (3111)
ماشين ‌آلات دفتري و حسابداري (76)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي (2032)
راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی (156)
ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت (310)
وسايل نقليه موتوري (452)
ساير تجهيزات حمل و نقل (509)
مبلمان و ساير مصنوعات (737)
بازیافت (118)
کامپيوتر و فعاليت‌هاي وابسته (480)
تحقيق و توسعه (191)
سایر فعالیتهای کسب و کار (4995)
آموزش (87)