جستجوی پیشرفته
 
غذايي و آشاميدني‌ (12212)
توتون و تنباکو (6)
منسوجات (بجز پوشاک) (2965)
پوشاک (1737)
دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش (957)
چوب و محصولات چوبي (بجز مبل) (1513)
کاغذ و محصولات کاغذي (1618)
کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت (434)
مواد و محصولات شيميايي (7001)
لاستيک و پلاستيک (4489)
کاني غير فلزي (8333)
فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...) (3400)
فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی) (7349)
ماشين‌ آلات و تجهيزات (3122)
ماشين ‌آلات دفتري و حسابداري (76)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي (2054)
راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی (157)
ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت (310)
وسايل نقليه موتوري (454)
ساير تجهيزات حمل و نقل (511)
مبلمان و ساير مصنوعات (739)
بازیافت (122)
کامپيوتر و فعاليت‌هاي وابسته (480)
تحقيق و توسعه (191)
سایر فعالیتهای کسب و کار (5041)
آموزش (87)