جستجوی پیشرفته
 
غذايي و آشاميدني‌ (21159)
توتون و تنباکو (2)
منسوجات (بجز پوشاک) (3683)
پوشاک (5093)
دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش (686)
چوب و محصولات چوبي (بجز مبل) (2469)
کاغذ و محصولات کاغذي (4148)
کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت (727)
مواد و محصولات شيميايي (13182)
لاستيک و پلاستيک (8247)
کاني غير فلزي (16425)
فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...) (3981)
فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی) (12388)
ماشين‌ آلات و تجهيزات (7991)
ماشين ‌آلات دفتري و حسابداري (161)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي (4699)
راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی (276)
ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت (855)
وسايل نقليه موتوري (893)
ساير تجهيزات حمل و نقل (1314)
مبلمان و ساير مصنوعات (1724)
بازیافت (150)
کامپيوتر و فعاليت‌هاي وابسته (1915)
تحقيق و توسعه (306)
سایر فعالیتهای کسب و کار (6774)
آموزش (196)