سه شنبه 23 مرداد 1397 | الثلاثاء 02 ذوالحجة 1439 | Tuesday 14 August 2018 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   69401  
تعداد محصولات:   119482  


 RSS 2.0
شهرک صنعتی فيروزآباد-1
طرح های صنعتی قابل واگذاری

واقع در استان: فارس
واقع در شهرستان: فيروزآباد
مساحت کل شهرک(هکتار): 96
مساحت فاز عملیاتی(هکتار): 20
مساحت صنعتی(هکتار): 13
تعداد قراردادهای منعقده: 0
مساحت واگذار شده(هکتار): 0
تعداد واحد های به بهره بردار