جمعه 02 اسفند 1398 | الجمعة 27 جمادي الثانية 1441 | Friday 21 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی

مدیرعامل:
تلفن: 0411-3379414
دورنگار: 0411-3376004
آدرس دفتر مرکزی: تبریز- خیابان آزادی - جنب گلگشت - كوي شفا - كوچه زيبا - شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
کد پستی: 5165639813
وب سایت: www.tabriziec.ir
پست الکترونیک: info@tabriziec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
رئیس سازمان:
تلفن: 3-5242861 (411)
دورنگار: 5238941 (411)
آدرس دفتر مرکزی: تبريز - خيابان ششگلان كوي داش دربند سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي
کد پستی:
وب سایت: www.ea-imo.gov.ir
پست الکترونیک:

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 19
تعداد بخشها: 42
تعداد شهرها: 58
شهرک های صنعتی: 39
نواحی صنعتی: 16
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
2088 2088 0
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
35615 35615 0
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
843 843 0

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده