شنبه 03 اسفند 1398 | السبت 28 جمادي الثانية 1441 | Saturday 22 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

مدیرعامل:
تلفن: 4446224 - 4455065
دورنگار: 4455066
آدرس دفتر مرکزی: اهواز - بلوار پاسداران - روبروي زيتون كارمندي - شركت شهركهاي صنعتي خوزستان
کد پستی: 61635-926
وب سایت: www.khiec.ir
پست الکترونیک: info@khiec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
رئیس سازمان:
تلفن:
دورنگار:
آدرس دفتر مرکزی:
کد پستی:
وب سایت:
پست الکترونیک:

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 20
تعداد بخشها: 0
تعداد شهرها: 0
شهرک های صنعتی: 27
نواحی صنعتی: 1
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
717 517 200
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
10908 10908 0
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
342 272 70

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده