پنجشنبه 30 خرداد 1398 | الخميس 17 شوال 1440 | Thursday 20 June 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70216  
تعداد محصولات:   120539  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان

مدیرعامل:
تلفن: +98-241-7270023-24
دورنگار: +98-241-7273300
آدرس دفتر مرکزی: زنجان - بالاتر از ميدان هنرستان - روبروي مركز آموزش تعاون--
کد پستی: 4516937344
وب سایت: www.z-iec.ir
پست الکترونیک: info@z-iec.ir,zanjaniec@yahoo.com

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
رئیس سازمان:
تلفن: +98-241-4249024-7
دورنگار: +98-241-4243811
آدرس دفتر مرکزی: زنجان - بزرگراه22 بهمن-میدان سرباز گمنام
کد پستی: 451374513716817
وب سایت: www.zanjanimo.com
پست الکترونیک:

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 7
تعداد بخشها: 4
تعداد شهرها: 2
شهرک های صنعتی: 11
نواحی صنعتی: 2
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
1082 587 495
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
35188 12767 22421
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
2491 348 2143

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده