پنجشنبه 30 خرداد 1398 | الخميس 17 شوال 1440 | Thursday 20 June 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70216  
تعداد محصولات:   120539  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان

مدیرعامل:
تلفن: 0231-3370723
دورنگار: 0231-3372382
آدرس دفتر مرکزی: سمنان ميدان استاندارد
کد پستی: 83611-35159
وب سایت: www.semnaniec.ir
پست الکترونیک: info@semnaniec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان
رئیس سازمان:
تلفن: 0231-4441101-4
دورنگار: 0231-4441419
آدرس دفتر مرکزی: سمنان میدان معلم مجتمع اداری
کد پستی: 35198-34878
وب سایت:
پست الکترونیک: industry_sem@kumesh.irost.net

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 6
تعداد بخشها: 13
تعداد شهرها: 17
شهرک های صنعتی: 12
نواحی صنعتی: 9
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
2036 994 1042
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
43311 25098 18213
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
2371 1162 1209

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده