شنبه 03 اسفند 1398 | السبت 28 جمادي الثانية 1441 | Saturday 22 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان

مدیرعامل:
تلفن: 0541-3218928-9
دورنگار: 0541-3218931
آدرس دفتر مرکزی: زاهدان-بلوار شهيد مطهري-خيابان امداد
کد پستی: 9815616874
وب سایت: www.sbiec.ir
پست الکترونیک: info@sbiec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان
رئیس سازمان:
تلفن: 0541-2440003-5
دورنگار: 0541-2441581
آدرس دفتر مرکزی: زاهدان-خیابان دانشگاه نرسیده به سه راه دانش - سازمان صنایع ومعادن
کد پستی: 98166-59889
وب سایت: sistan.mim.gov.ir
پست الکترونیک: sistan@mim.gov.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 10
تعداد بخشها: 32
تعداد شهرها: 32
شهرک های صنعتی: 13
نواحی صنعتی: 13
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
447 447 0
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
8662 8662 0
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
1237 1237 0

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده