شنبه 03 اسفند 1398 | السبت 28 جمادي الثانية 1441 | Saturday 22 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس

مدیرعامل: علي همت
تلفن: +98 711 2333199
دورنگار: +98 711 2307081
آدرس دفتر مرکزی: فارس - شيراز - بلوار زند - روبروي دانشكده پزشكي
کد پستی: 71349-96644
وب سایت: www.farsiec.ir
پست الکترونیک: info@farsiec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
رئیس سازمان:
تلفن: 07112338038-9 & 07112330532-3
دورنگار: +987112359326
آدرس دفتر مرکزی: شيراز:خيابان ارديبهشت روبروي بيمارستان شفا
کد پستی:
وب سایت: www.farsindustry.org.ir
پست الکترونیک: info@farsindustry.org.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 26
تعداد بخشها: 75
تعداد شهرها: 78
شهرک های صنعتی: 27
نواحی صنعتی: 11
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
1273 1273 0
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
18026 18026 0
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
1277 1277 0

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده