پنجشنبه 08 اسفند 1398 | الخميس 03 رجب 1441 | Thursday 27 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70617  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

مدیرعامل:
تلفن: 0281-3326035
دورنگار: 0281-3343690
آدرس دفتر مرکزی: قزوين-بلوار شهيد دكتر بهشتي-روبروي بوستان دهخدا-پلاك 166
کد پستی: 34187
وب سایت: www.qazviniec.ir
پست الکترونیک: info@qazviniec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین
رئیس سازمان:
تلفن: 0281-3340190-1
دورنگار: 0281-3340192
آدرس دفتر مرکزی: خ نواب شمالي-خ مجتمع ادارات
کد پستی: -
وب سایت: -
پست الکترونیک: qazvin_industry@yahoo.com

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 4
تعداد بخشها: 0
تعداد شهرها: 0
شهرک های صنعتی: 8
نواحی صنعتی: 4
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
523 523 0
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
15374 15374 0
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
498 498 0

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده