شنبه 03 اسفند 1398 | السبت 28 جمادي الثانية 1441 | Saturday 22 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

مدیرعامل: یونس عالی پور
تلفن: 0251-2919200
دورنگار: 0251-2919204
آدرس دفتر مرکزی: قم -45 متري شهيد صدوقي - خ شهيد عطاران نبش كوچه 4
کد پستی: 37185-3534
وب سایت: www.qomiec.ir
پست الکترونیک: info@qomiec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم
رئیس سازمان:
تلفن: 02517780080
دورنگار: 02517780070
آدرس دفتر مرکزی: بلوار 15 خرداد نبش کوچه 41
کد پستی: 1234
وب سایت: www.qomim.ir
پست الکترونیک: qomim@yahoo.com

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 1
تعداد بخشها: 5
تعداد شهرها: 5
شهرک های صنعتی: 4
نواحی صنعتی: 4
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
2791 787 2004
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
51002 10391 40611
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
1013 602 411

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده