پنجشنبه 03 اسفند 1396 | الخميس 06 جمادي الثانية 1439 | Thursday 22 February 2018 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   68400  
تعداد محصولات:   117583  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان

مدیرعامل:
تلفن: 08716661950
دورنگار: 08716661776
آدرس دفتر مرکزی: سنندج خیابان پاسداران نرسیده به مهمانسرای جهانگردی
کد پستی: 66149-43181
وب سایت: www.kurdiec.ir
پست الکترونیک: info@kurdiec.com

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان
رئیس سازمان:
تلفن: 0871-3286181-3
دورنگار: 0871-3286180
آدرس دفتر مرکزی: سنندج
کد پستی: 6615156
وب سایت:
پست الکترونیک:

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 10
تعداد بخشها: 4
تعداد شهرها: 4
شهرک های صنعتی: 9
نواحی صنعتی: 4
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
299 248 51
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
5240 3030 2210
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
97 57 40

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده