دوشنبه 07 بهمن 1398 | الاثنين 02 جمادي الثانية 1441 | Monday 27 January 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان

مدیرعامل:
تلفن: 0341-2702000-4
دورنگار: 0341-2736610
آدرس دفتر مرکزی: كرمان بلوار شهيد عباسپور نبش ميدان عاشورا
کد پستی: 7614656394
وب سایت: www.iec.kr.ir
پست الکترونیک: kermaniec@yahoo.com

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
رئیس سازمان:
تلفن: 0341-2222112-2222113
دورنگار: 0341-2233622
آدرس دفتر مرکزی: کرمان - بلوار شهید عباسپور
کد پستی:
وب سایت:
پست الکترونیک:

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 16
تعداد بخشها: 24
تعداد شهرها: 20
شهرک های صنعتی: 18
نواحی صنعتی: 15
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
731 661 70
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
15124 12670 2454
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
743 698 45

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده