پنجشنبه 08 اسفند 1398 | الخميس 03 رجب 1441 | Thursday 27 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70617  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه

مدیرعامل:
تلفن: 0831 8246100
دورنگار: 0831 8249938
آدرس دفتر مرکزی: كرمانشاه - سه راه22 بهمن- ابتداي خيابان نوبهار
کد پستی: 67146-63114
وب سایت: www.kiec.ir
پست الکترونیک: info@kiec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه
رئیس سازمان:
تلفن: 08318239160
دورنگار: 08318239157
آدرس دفتر مرکزی: کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی
کد پستی: 6715661165
وب سایت: kermanshah.min.gov.ir
پست الکترونیک: kermanshah@min.gov.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 14
تعداد بخشها: 20
تعداد شهرها: 9
شهرک های صنعتی: 16
نواحی صنعتی: 4
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
535 269 266
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
11326 5677 5649
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
690 297 393

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده