پنجشنبه 30 خرداد 1398 | الخميس 17 شوال 1440 | Thursday 20 June 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70216  
تعداد محصولات:   120539  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بوير احمد

مدیرعامل:
تلفن: 0741-2236175 , 2236180
دورنگار: 0741-2233100
آدرس دفتر مرکزی: ياسوج - انتهای بلوار بويراحمد-
کد پستی:
وب سایت: www.kb-iec.ir
پست الکترونیک: info@kbiec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بوير احمد
رئیس سازمان:
تلفن: 0741-3334010
دورنگار: 0741-3334079
آدرس دفتر مرکزی: ياسوج- جاده كاكان - مجتمع ادارات
کد پستی: 7591653694
وب سایت: WWW.SMYASOUJ.IR
پست الکترونیک: INFO@SMYASOUJ.IR

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 5
تعداد بخشها: 16
تعداد شهرها: 13
شهرک های صنعتی: 6
نواحی صنعتی: 3
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
483 147 336
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
5879 2566 3313
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
178 94 84

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده