پنجشنبه 30 خرداد 1398 | الخميس 17 شوال 1440 | Thursday 20 June 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70216  
تعداد محصولات:   120539  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان

مدیرعامل:
تلفن: 0131-4228591-4228892
دورنگار: 0131-4228586
آدرس دفتر مرکزی: رشت - كمربندي شهيد بهشتي- روبروي كميته امداد - شركت شهركهاي صنعتي استان گیلان
کد پستی: 41958-63773
وب سایت: www.gilaniec.ir
پست الکترونیک: info@gilaniec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان
رئیس سازمان:
تلفن: 0131-4228083
دورنگار:
آدرس دفتر مرکزی: رشت - بلوار شهید بهشتی
کد پستی:
وب سایت: www.guialnindustry.org
پست الکترونیک: info@guilanindustry.org

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 16
تعداد بخشها: 0
تعداد شهرها: 0
شهرک های صنعتی: 19
نواحی صنعتی: 6
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
312 312 0
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
5372 5372 0
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
159 159 0

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده