پنجشنبه 30 خرداد 1398 | الخميس 17 شوال 1440 | Thursday 20 June 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70216  
تعداد محصولات:   120539  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان

مدیرعامل:
تلفن: 0661-3226790-3229007
دورنگار: 0661-3207758
آدرس دفتر مرکزی: خرم آباد -ميدان 22 بهمن -بلوار حج پايين تر از شركت توزيع برق پلاک 51 و 53
کد پستی: 687135/733
وب سایت: www.lorestaniec.ir
پست الکترونیک: info@lorestaniec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان
رئیس سازمان:
تلفن: 06613226501-3
دورنگار: 06613226509
آدرس دفتر مرکزی: میدان22 بهمن انتهای بلوار ولیعصر سازمان صنایع و معادن
کد پستی:
وب سایت: www.lorestan.mim.gov.ir
پست الکترونیک: info@lorestan.mim.gov.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 10
تعداد بخشها: 22
تعداد شهرها: 15
شهرک های صنعتی: 14
نواحی صنعتی: 4
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
574 349 225
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
10497 6518 3979
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
276 157 119

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده