پنجشنبه 30 خرداد 1398 | الخميس 17 شوال 1440 | Thursday 20 June 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70216  
تعداد محصولات:   120539  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران

مدیرعامل: محمد محمدپور عمران
تلفن: 0151-2237405-8
دورنگار: 2231360,2230827
آدرس دفتر مرکزی: ساری،بلوار پاسداران
کد پستی: 13388-48158
وب سایت: www.mazandiec.ir
پست الکترونیک: info@mazandiec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
رئیس سازمان:
تلفن: 01512264142
دورنگار: 01512262534
آدرس دفتر مرکزی: ساری- بلوار پاسداران -سازمان صنايع و معادن
کد پستی: 4815835537
وب سایت: WWW.MIM-MAZ.COM
پست الکترونیک: info@MIM-MAZ.COM

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 15
تعداد بخشها: 43
تعداد شهرها: 0
شهرک های صنعتی: 25
نواحی صنعتی: 11
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
3540 550 2990
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
61708 11936 49772
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
5723 361 5362

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده