سه شنبه 29 بهمن 1398 | الثلاثاء 24 جمادي الثانية 1441 | Tuesday 18 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

مدیرعامل:
تلفن: 7742125-6
دورنگار: 7742127
آدرس دفتر مرکزی: اردبيل - مجتمع اداري بعثت
کد پستی: 56158-13486
وب سایت: www.ardebiliec.ir
پست الکترونیک: info@ardebiliec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
رئیس سازمان:
تلفن: 0451-7728430-2
دورنگار: 0451-7728433
آدرس دفتر مرکزی: اردبیل- شهرك اداري بعثت
کد پستی:
وب سایت:
پست الکترونیک:

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 9
تعداد بخشها: 33
تعداد شهرها: 12
شهرک های صنعتی: 8
نواحی صنعتی: 6
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
907 401 506
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
16312 7514 8798
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
583 323 260

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده