یک شنبه 29 مرداد 1396 | الاحد 27 ذوالقعدة 1438 | Sunday 20 August 2017 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   66239  
تعداد محصولات:   112494  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

مدیرعامل:
تلفن: 7742125-6
دورنگار: 7742127
آدرس دفتر مرکزی: اردبيل - مجتمع اداري بعثت
کد پستی: 56158-13486
وب سایت: www.ardebiliec.ir
پست الکترونیک: info@ardebiliec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
رئیس سازمان:
تلفن: 0451-7728430-2
دورنگار: 0451-7728433
آدرس دفتر مرکزی: اردبیل- شهرك اداري بعثت
کد پستی:
وب سایت:
پست الکترونیک:

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 9
تعداد بخشها: 33
تعداد شهرها: 12
شهرک های صنعتی: 8
نواحی صنعتی: 5
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
906 400 506
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
16282 7484 8798
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
580 320 260

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده