پنجشنبه 30 خرداد 1398 | الخميس 17 شوال 1440 | Thursday 20 June 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70216  
تعداد محصولات:   120539  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان

مدیرعامل:
تلفن: 0761-6665351-6665283
دورنگار: 0761-6675440
آدرس دفتر مرکزی: بندرعباس بلوار علی ابن ابیطالب جنب سازمان صنایع و معادن شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان
کد پستی: 79196-19745
وب سایت: www.hriec.ir
پست الکترونیک: info@hriec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان
رئیس سازمان:
تلفن: 0761 6662184 -0761 6662179
دورنگار: 0761 6661808
آدرس دفتر مرکزی: بندرعباس - دوراهي فرودگاه روبروي هنرستان شهيد رجايي
کد پستی:
وب سایت: hormozgan.mim.gov.ir
پست الکترونیک: hormozgan@mim.gov.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 10
تعداد بخشها: 0
تعداد شهرها: 0
شهرک های صنعتی: 13
نواحی صنعتی: 4
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
118 118 0
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
2103 2103 0
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
269 269 0

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده