پنجشنبه 30 خرداد 1398 | الخميس 17 شوال 1440 | Thursday 20 June 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70216  
تعداد محصولات:   120539  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان

مدیرعامل: فرشچي
تلفن: 0811-8235806-8
دورنگار: 0811-8232886
آدرس دفتر مرکزی: همدان -خ: جهاد روبروي خیابان آزاد شماره 137
کد پستی: 65167-95393
وب سایت: www.hamedaniec.ir
پست الکترونیک: info@ hamedaniec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
رئیس سازمان:
تلفن: 0811-8223511
دورنگار: 0811-8220755
آدرس دفتر مرکزی: همدان - ميدان بعثت - خيابان شهرداري
کد پستی:
وب سایت: www.hamedanindustry.com
پست الکترونیک: info@hamedanindustry.com

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 10
تعداد بخشها: 22
تعداد شهرها: 24
شهرک های صنعتی: 14
نواحی صنعتی: 12
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
3124 688 2436
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
74501 38173 36328
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
9977 957 9020

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده