جمعه 02 اسفند 1398 | الجمعة 27 جمادي الثانية 1441 | Friday 21 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد

مدیرعامل: زارع
تلفن: (+98)-(35)-36239701-4
دورنگار: (+98)-(35)-36239700
آدرس دفتر مرکزی: یزد، بلوار دانشجو، شرکت شهرکهای صنعتی یزد
کد پستی: 8947161433
وب سایت: www.yazdiec.ir
پست الکترونیک: yazdiec@yazdiec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد
رئیس سازمان:
تلفن: +98 0351 6248051-5
دورنگار: +98 0351 6231085
آدرس دفتر مرکزی: یزد - بلوار دانشجو - روبروی تربیت معلم
کد پستی: 8916713445
وب سایت: http://yazd.mim.gov.ir
پست الکترونیک: info@yazd.mim.gov.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 9
تعداد بخشها: 17
تعداد شهرها: 20
شهرک های صنعتی: 13
نواحی صنعتی: 14
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
2740 792 1948
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
68140 21494 46646
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
1286 871 415

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده