پنجشنبه 08 اسفند 1398 | الخميس 03 رجب 1441 | Thursday 27 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70617  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی

مدیرعامل:
تلفن: +98 561 4448858
دورنگار: +98 561 4449329
آدرس دفتر مرکزی: بيرجند- خيابان شهيد محلاتي- خ 7 تير
کد پستی: 9719883385
وب سایت: http://www.skhiec.ir
پست الکترونیک: info@skhiec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
رئیس سازمان:
تلفن: 05612212883
دورنگار:
آدرس دفتر مرکزی: بیرجند - بلوار شهدای عبادی
کد پستی:
وب سایت:
پست الکترونیک: s.khorasan@mim.gov.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 11
تعداد بخشها: 5
تعداد شهرها: 6
شهرک های صنعتی: 7
نواحی صنعتی: 10
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
328 310 18
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
5213 4931 282
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
259 247 12

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده