شنبه 03 اسفند 1398 | السبت 28 جمادي الثانية 1441 | Saturday 22 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی

مدیرعامل: مهندس محمدرضا باقري پاريجاني
تلفن: 0584-2237669 _2237643_2237644
دورنگار: 0584-2237656
آدرس دفتر مرکزی: بجنورد-خيابان طالقاني غربي-خيابان ميرزا رضا كرماني- پلاك 248
کد پستی: 9414965399
وب سایت: www.nkhorasaniec.ir
پست الکترونیک: info@nkhorasaniec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی
رئیس سازمان:
تلفن: 0584-2225394-2238036
دورنگار: 2235577
آدرس دفتر مرکزی: خراسان شمالي-ميدان بازرگاني-سازمان صنعت و،معدن و تجارت
کد پستی:
وب سایت: www.nkh.mim.gov.ir
پست الکترونیک:

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 7
تعداد بخشها: 16
تعداد شهرها: 15
شهرک های صنعتی: 9
نواحی صنعتی: 5
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
344 126 218
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
12581 2850 9731
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
500 207 293

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده