شنبه 03 اسفند 1398 | السبت 28 جمادي الثانية 1441 | Saturday 22 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام

مدیرعامل:
تلفن: 2228488-2228617
دورنگار: 2226629
آدرس دفتر مرکزی: ایلام - بلوار شهدای چالسرا - نرسیده به میدان نبوت
کد پستی: 377
وب سایت: www.ilamiec.ir
پست الکترونیک: info@ilamiec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
رئیس سازمان:
تلفن: 0841-2228088-2228125
دورنگار: 0841-2224128
آدرس دفتر مرکزی: ایلام - بلوار شهید بهشتی سازمان صنایع و معادن
کد پستی:
وب سایت: www.ilamim.gov.ir
پست الکترونیک: smilam82@yahoo.com

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 7
تعداد بخشها: 9
تعداد شهرها: 8
شهرک های صنعتی: 7
نواحی صنعتی: 4
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
733 133 600
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
10169 2731 7438
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
827 192 635

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده