پنجشنبه 08 اسفند 1398 | الخميس 03 رجب 1441 | Thursday 27 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70617  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر

مدیرعامل:
تلفن: 0771-4549201--4549202-4544120
دورنگار: 0771-4544121
آدرس دفتر مرکزی: بوشهر - قبل از پليس راه -شهرك صنعتي شماره 1 -شركت شهركهاي صنعتي استان
کد پستی: 7517746648
وب سایت: www.bushehriec.ir
پست الکترونیک: info@bushehriec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
رئیس سازمان:
تلفن: 0771-2526901
دورنگار: 0771-2526879
آدرس دفتر مرکزی: بوشهر-بلوار رئیسعلی دلواری- بالاتر از چهارراه کشتیرانی - سازمان صنایع ومعادن
کد پستی: 7514799651
وب سایت: http://boushehr.mim.gov.ir
پست الکترونیک: buoshehr@mim.gov.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 9
تعداد بخشها: 21
تعداد شهرها: 30
شهرک های صنعتی: 12
نواحی صنعتی: 7
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
862 229 633
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
25065 4491 20574
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
2968 372 2596

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده