شنبه 03 اسفند 1398 | السبت 28 جمادي الثانية 1441 | Saturday 22 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران

مدیرعامل:
تلفن: 021-88738227-9
دورنگار: 021-88766112
آدرس دفتر مرکزی: تهران -خيابان سهروردي شمالي -خيابان شهيد محبي -پلاك 2
کد پستی: 1558836111
وب سایت: www.tehraniec.ir
پست الکترونیک: info@tehraniec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
رئیس سازمان:
تلفن: 021-22090954
دورنگار: 021-22072856
آدرس دفتر مرکزی: تهران، ميدان وليعصر
کد پستی: 14655555
وب سایت: http://tehran.mim.gov.ir
پست الکترونیک: info.tehran@mim.gov.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 10
تعداد بخشها: 7
تعداد شهرها: 15
شهرک های صنعتی: 13
نواحی صنعتی: 4
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
8040 5321 2719
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
176441 117967 58474
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
4070 2175 1895

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده