جمعه 02 اسفند 1398 | الجمعة 27 جمادي الثانية 1441 | Friday 21 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل:
تلفن: 0381-2229960
دورنگار: 0381-2227458
آدرس دفتر مرکزی: شهركرد -دروازه سامان -مجتمع ادارات
کد پستی: 8818613161
وب سایت: chb-iec.IR
پست الکترونیک: info@chb-iec.IR

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری
رئیس سازمان:
تلفن: 2220503
دورنگار: 2221801
آدرس دفتر مرکزی: شهركرد- دروازه سامان- مجتمع ادارات دولتي-سازمان صنايع ومعادن استان
کد پستی:
وب سایت:
پست الکترونیک:

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 7
تعداد بخشها: 0
تعداد شهرها: 0
شهرک های صنعتی: 16
نواحی صنعتی: 5
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
605 605 0
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
11735 11735 0
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
339 339 0

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده