جمعه 02 اسفند 1398 | الجمعة 27 جمادي الثانية 1441 | Friday 21 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

مدیرعامل:
تلفن: 7642005
دورنگار: 7642003
آدرس دفتر مرکزی: مشهد- بلوار خيام شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي
کد پستی: 91735-454
وب سایت: www.khorasaniec.ir
پست الکترونیک: info@khorasaniec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی
رئیس سازمان:
تلفن: 05117688091-5
دورنگار: 05117688097
آدرس دفتر مرکزی: مشهد بلوار خيام سازمان صنايع ومعادن خراسان رضوي
کد پستی: 91735-587
وب سایت: www.khindmine.ir
پست الکترونیک: info@khindmine.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 26
تعداد بخشها: 63
تعداد شهرها: 77
شهرک های صنعتی: 23
نواحی صنعتی: 14
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
1391 1390 1
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
49508 49507 1
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
673 672 1

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده