یک شنبه 06 فروردین 1396 | الاحد 28 جمادي الثانية 1438 | Sunday 26 March 2017 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   65353  
تعداد محصولات:   110852  


 RSS 2.0
نمایش شهرستان
شهرستان نیر

واقع در استان: اردبیل
جمعیت: 30514
وسعت(كيلومتر مربع): 1495
بخشها: 2
شهرها: 2
تعداد شهرکهای صنعتی: 1
تعداد نواحی صنعتی: 1
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
3 0 3
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
31 0 31
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
2 2 0

فاصله ها
فاصله تا فرودگاه: 50
فاصله تا راه آهن: 225
فاصله تا مرکزاستان: 35
فاصله تا نزدیکترین بندر: 285
فاصله تا گمرک: 50
نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده