شنبه 26 اسفند 1396 | السبت 29 جمادي الثانية 1439 | Saturday 17 March 2018 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   68856  
تعداد محصولات:   118486  


 RSS 2.0
نمایش شهرستان
شهرستان خاتم

واقع در استان: یزد
جمعیت: 32330
وسعت(كيلومتر مربع): 8349
بخشها: 2
شهرها: 2
تعداد شهرکهای صنعتی: 0
تعداد نواحی صنعتی: 1
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
17 4 13
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
117 60 57
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
8 8 3

فاصله ها
فاصله تا فرودگاه: 240
فاصله تا راه آهن: 230
فاصله تا مرکزاستان: 230
فاصله تا نزدیکترین بندر: 1080
فاصله تا گمرک: 245
نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده