شنبه 27 مرداد 1397 | السبت 06 ذوالحجة 1439 | Saturday 18 August 2018 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   69401  
تعداد محصولات:   119488  


 RSS 2.0
نمایش شهرستان
شهرستان سواد كوه

واقع در استان: مازندران
جمعیت: 66613
وسعت(كيلومتر مربع): 0
بخشها: 2
شهرها: 0
تعداد شهرکهای صنعتی: 2
تعداد نواحی صنعتی: 1
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
100 34 66
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
1821 1005 816
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
51 51 242

فاصله ها
فاصله تا فرودگاه: 82
فاصله تا راه آهن: 0
فاصله تا مرکزاستان: 67
فاصله تا نزدیکترین بندر: 189
فاصله تا گمرک: 67
نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده