شنبه 10 اسفند 1398 | السبت 05 رجب 1441 | Saturday 29 February 2020 English
www.sme.irمحصولات شرکتالمنت فیوز داخل تابلویی


پایه مقره سوزنی


پایه نگه دارنده


تخته ترمینال 40-65


تخته ترمینال 48-78


تخته ترمینال 118-76


تخته ترمینال 120-75


تخته ترمینال 123-75


تخته ترمینال 126-150


تخته ترمینال 145-75


تخته ترمینال 299-299


تخته ترمینال 32-51


تخته ترمینال 40-64


تخته ترمینال 40-95


تخته ترمینال 41-66


تخته ترمینال 42-70


تخته ترمینال 54-34


تخته ترمینال299-299


تخته کلمپ الکترو موتور دی سی


تخته نگه دارنده پایه آنتن


تخته نگه دارنده پایه آنتن


ترمینال RST


راس تیر خطوط


شمش B


شمش DC


شمش TD


کالیکتور الکترو موتور


کالیکتور مگنت جرثقیل


کاور میل کات اوت


کلید مگ 2


کلید مگ 2


مقره 100-T


مقره 250


مقره 800


مقره DJ


مقره GH -100


مقره 100


مقره 1000


مقره 1200 B


مقره 1700


مقره 20 kv


مقره 200


مقره 200 شیاردار


مقره 2000


مقره 20kv خطوط


مقره 29


مقره 31


مقره 33kv خطوط


مقره 350


مقره 36


مقره 38


مقره 40


مقره 400 شیاردار


مقره 53


مقره 54


مقره 650 نول دوپایه


مقره 750


مقره 800 شیاردار


مقره Earth


مقره G85


مقره آنتن صدا و سیما


مقره اتکایی تک


مقره اتکایی دوبل


مقره الکترو موتور


مقره بازویی انتقال نیرو


مقره بازویی انتقال نیرو


مقره بازویی داخل تابلویی


مقره باسبار تک


مقره باسپار پله ای


مقره باسپار تک


مقره باسپار دوبل


مقره بوشینگ kv 6


مقره پایه دکل آنتن و صاعقه گیر


مقره پایه نگه دارنده


مقره پست


مقره پست


مقره تابلو برق


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تابلو برق شیاردار


مقره تادلو برق شیاردار


مقره تراکشن مترو


مقره جاروبک جرثقیل


مقره جرثقیل


مقره جرثقیل


مقره خروسکی


مقره داخل تابلو


مقره داخل تابلویی


مقره داخل تابلویی


مقره سوزنی 33


مقره شمش


مقره شمش D


مقره شمش DC


مقره شمش DN


مقره شمش T


مقره شمش TD


مقره شمش TN


مقره شمش TNK


مقره شمش باسبار دوبل


مقره شیاردار سکسیونر


مقره شیاردار سکسیونر


مقره شیاردار سکسیونر


مقره شیاردار سکسیونر


مقره عبوری کلیدهای برق کوره


مقره عبوری کلیدهای کوره


مقره کلوش عبوری


مقره کور کننده کلید


مقره مترو


مقره متصل کننده عبوری


مقره متصل کننده عبوری


مقره میل کت اوت


مقره نول


مقره نیروگاهی 63