جمعه 07 اردیبهشت 1397 | الجمعة 11 شعبان 1439 | Friday 27 April 2018 English
www.sme.irمحصولات شرکتپارافین جامد تصفیه اول درصد روغن %2-1


پارافین جامد تصفیه اول درصد روغن %5-3


فوتس اویل