جمعه 23 آذر 1397 | الجمعة 06 ربيع الثاني 1440 | Friday 14 December 2018 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70018  
تعداد محصولات:   120253  


 RSS 2.0
نمایش محصول
مشخصات محصول

کارآفرین باش
نام محصول: کارآفرین باش
نام قانونی شرکت: ايشلر باخ
نام تجاری شرکت: آي.بي.كو
صنعت: تحقيق و توسعه
زیر صنعت: خدمات تحقيق و توسعه براساس تجربه در علوم اجتماعي و علوم انساني
تاریخ ورود: 1391/07/17
بروز رسانی: 1391/07/17
شرح:
کارآفرین باش Be an entrepreneur باکارآفرینی تولیدبدون کارخانه پلی بسازیم برای گذرازکارگری به کارفرمائی خودودیگران. باکارآفرینی تولیدبدون کارخانه پلی بسازیم برای گذرازکارگری به کارفرمائی خودودیگران. آری دوستان باپیوندعوامل تولیدوباتوسل به مدیریت هوشمند درپناه شایسته سالاری بجای رابطه سالاری میتوان باحداقل امکانات به حداکثربهره وری دست یافت. درتاریخ هرگز هیچ گروه کاری ،که براساس شایسته سالاری ودادن کاربه فردکاردان شکل گرفته باشکست مواجه نشده ،زیرا مدیریت لایق برای هرمشکل چاره ای دارد، وسنگ محک مدیران موفق دراین خلاصه شده که بحران رابه فرصت تبدیل کند درغیراینصورت ...مدیرنیست.... البته دراین وبلاگ قصدتفسیرنداشته وندارم صرفا" بعنوان یک استادراهنما معتقدم مادراموری موفق خواهیم شدکه کارمردم رابخودآنان بسپاریم تاعلاقه مندان باارائه طرحهای خود به قضاوت سایر خوانندگان دریک مسابقه خودمانی وبارای گیری ودادن نمره به طرح هاییکه قابلیت اجرائی دارندعملیاتی نمائیم.وحتما" این آنالیز طرح میبایست بدوراز تعصب بوده وواقع بینانه باشد. لذاخواهشمندیم هرگونه طرح اعم ازخدماتی یاصنعتی تابع ضوابط ذیل باشد: حتی المقدورطرحهای ارائه شده گروهی بوده وجمع کثیری رادربرگیرد.-برگشت سود سریع وزودبازده باشد. -ازنظرموقعیت جغرافیائی طرح سنخیت بامکان موردنظرداشته وازمزیت نسبی برخوردارباشد. -لااقل یکی از ارائه دهندگان ومجریان طرح سابقه عملی وموثرداشته باشد. -طرح به گونه ای سازماندهی گرددکه عوامل طرح همچون یک پازل کامل وقتی بدورهم گردمی آیند یک شکل معنی داربوده باشد. -درتامین منابع مالی حتما" منابع دولتی درالویت آخرقرارگیرد-حتما" طرح بایدبگونه ای مهندسی گرددکه ازظرفیتهای خالی بهترین بهره برداری راکرده باشد. بی صیرانه منتظر طرحها وپیشنهادات وانتقادات سازنده شماسروران گرامی هستم .این یعنی دمکراتیک بودن درمدیریت ..... خلاق وهوشمند وبه مشارکت طلبیدن همگانی باتشکر ارائه دهنده طرح راهبردی اشتغال مهندس حمید محمدی خلص
دیگر محصولات شرکت

« قبلی

صفحه  از

بعدی »

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده